Business Club Lisse, de ondernemersvereniging van Lisse

Business-club-lisse-speeddaten-nachtegaal

* 115 leden uit vele branches

* Kwartaaloverleg bij gemeente

* Maandelijks netwerkbijeenkomst

Aanvulling 31 maart 2020:
Lees (download) hier de brief van het kabinet over de noodregeling: 
Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

Meer nieuws is ook te lezen bij het Financiëel Dagblad:
Ook-vergoeding-voor-pensioen-en-vakantiegeld-in-noodregeling.


Aanvulling 30 maart 2020:
ISD-Bollenstreek heeft aanvullende informatie over de ZZP-regeling, klik hier: De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).


Op 19 maart 2020 verzond Alverha (Dorpshart-Business Club en Horeca Lisse) deze nieuwsbrief over zaken rondom het coronavirus.
Het coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep en dus ook Lisse en haar ondernemers. De besturen van Business Club Lisse, Dorpshart en Horeca Lisse die allen vallen onder Alverha leven mee met iedereen, die fysiek en/of zakelijk getroffen is of wordt. Voor zover ons bekend heeft het virus nog geen van onze leden of hun dierbaren bereikt, maar dat kan natuurlijk elk moment veranderen. 

Wel weten wij nu al dat veel leden zakelijk getroffen zijn. We denken daarbij bijvoorbeeld aan degenen, die werkzaam zijn in de horeca en nu al weten dat zij tenminste tot 6 april hun bedrijf gesloten moeten houden. En aan hen die in de gezondheidssector werkzaam zijn en nu misschien al vele overuren moeten maken om aan de hulpvraag te kunnen voldoen.

Als ondernemersvereniging(en) willen we er juist nu voor de leden zijn. Welke vragen er allemaal  leven, weten we niet, en daarom staan er in deze nieuwsbrief een aantal verwijzingen.  

Gezamenlijk hebben wij bij de Gemeente Lisse een verzoek ingediend om alle ondernemers in Lisse (indien nodig) de mogelijkheid te bieden de belastingen zoals de OZB aan het einde van het jaar te betalen. De gemeente neemt ons verzoek  serieus in overweging en komt  hier zeer spoedig op terug.Volgend evenement:

dinsdag 14 april 2020, 17:00 - 21:00 uur

2020 - april - speeddaten

Het coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep en dus ook Lisse en haar ondernemers.
De geplande evenementen gaan voorlopig niet door. Als er wijzigingen zijn worden leden hier en via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Let ook op overig actueel nieuws van uw ondernemersvereniging via deze site en de nieuwsbrieven!


dinsdag 12 mei 2020, 17:00 - 20:00 uur

2020 - mei - Bedrijfsbezoek

Het coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep en dus ook Lisse en haar ondernemers.
De geplande evenementen gaan voorlopig niet door. Als er wijzigingen zijn worden leden hier en via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.

Let ook op overig actueel nieuws van uw ondernemersvereniging via deze site en de nieuwsbrieven!


[Alle evenementen]

 

 

[Bekijk alle foto's]

Foto's netwerkbijeenkomst:


Nieuws

Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.Maandag 27 januari 2020 lanceerde de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) het nieuwe ‘Manifest van de Regio’ tijdens haar eerste jaarevenement in Lisse. In dit Manifest worden de uitgangspunten voor de branding van de regio beschreven. Jaap Smit, commissaris van de Koning van de Provincie Zuid Holland, nam het eerste Manifest in ontvangst in een bomvol Floralis. Tijdens de bijeenkomst presenteerde de EBDB haar
activiteiten, resultaten en plannen aan bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen.Een enthousiast netwerk!

Met bijna 115 leden is Business Club Lisse een ondernemersvereniging voor het MKB waarin vele branches uit Lisse vertegenwoordigd zijn. Neem een kijkje in ons ledenbestand en wordt net zo enthousiast als onze leden! Wij bieden u een netwerk waaraan deelnemen voor u heel laagdrempelig is. Samen met onze Lissese zusterverenigingen Horeca Club Lisse en Dorpshart Lisse vertegenwoordigen wij de ondernemers in onze gemeente. Dat maakt ons ook een gesprekspartner van formaat in zowel gemeentelijk als regionaal verband.

Een dynamische agenda

Elke maand, dat willen zeggen zo'n 11 keer per jaar, organiseert het bestuur van Business Club Lisse netwerkbijeenkomsten. Zo vinden er regelmatig bedrijfsbezoeken plaats waar onze leden zich kunnen presenteren aan elkaar, hetgeen meestal leidt tot meer business. Maar ook bijeenkomsten met wisselende thema's zoals een haringparty als de eerste haring zich weer aandient, actieve evenementen en uiteraard de jaarlijkse ledenvergadering. Daarnaast zijn ook commissies actief die medebepalend zijn voor het (politieke) beleid van Business Club Lisse.

En samen politiek sterk!

Zonder een gezond ondernemersklimaat is Lisse geen aantrekkelijke partij voor bedrijven die zich willen vestigen in Lisse. De gemeente zoekt daarom regelmatig contact met Business Club Lisse over kwesties die de ondernemers in Lisse aangaan. Behoud van de huidige werkgelegenheid en juist ook de groei hiervan zijn speerpunten voor het overleg tussen het gemeentelijke bestuur en Business Club Lisse. Dit heeft al geleidt tot een zeer beperkte leegstand van winkel- en bedrijfspanden in de gemeente en tot het doorlopend revitaliseren van koopgebieden en bedrijfsterreinen.